Měna

CZK

Jak vybrat vhodnou slitinu trubičkové pájky

22.3.2020

PRODEJ OLOVNATÝCH PÁJEK NENÍ ZAKÁZÁN

Možná jste již slyšeli o zákazu prodeje olovnatých pájek, tento zákaz se vztahuje pouze pro fyzické osoby bez IČ. Živnostníci a firmy stále mohou bez omezení tyto pájky u nás objednat. Jedinou podmínkou je pouze platné IČ, nic jiného od vás nepotřebujeme. 


Trubičkové pájky rozdělujeme na dvě hlavní skupiny dle obsahu olova – na bezolovnaté a olovnaté.

Olovnaté pájky vynikají ve vysoké kvalitě pájeného spoje již při nízké teplotě okolo 180 °C. Spoje jsou velmi trvanlivé, odolné vůči otřesům a vibracím. Další z nepopíratelných výhod je také výrazně nižší cena oproti bezolovnatým pájkám. Je to především z důvodu nízké ceny olova a nižšího obsahu cínu ve slitinách, který je podstatně dražší než samotné olovo.  Největší nevýhodou olovnatých pájek jsou problémy s spojené s toxicitou olova vůči organismu a přírodě. Toxické mohou být i samotné výpary při pájení, které je nutné pečlivě odvádět mimo pracoviště. Olovnaté slitiny také nejsou vhodné pro pájení zlacených povrchů (konektorů, patic apod.). 

Bezolovnaté slitiny splňují nároky RoHS, jsou tedy vhodné pro všechny uživatele. Jsou podstatně méně zdravotně závadné a jsou bezpečnější vůči organismům a přírodě. Stále je ale nutné dbát na odvod výparů při pájení mimo pracoviště – výpary z tavidla obsažené v pájce jsou pro zdraví škodlivé. Bezolovnaté pájky mají obecně vyšší teplotu tání, která je velmi závislá na použité slitině. Nevýhody plynoucí z vyšší teploty tavení jsou zjevné – citlivé součástky nemusí vyšší teplotu pájení zvládnout. Důležité je mít také kvalitní pájecí stanici s dostatečným výkonem, u mikropáječek doporučujeme 50W+. 

Bezolovnaté pájky jsou nejčastěji tvořeny slitinou cínu, mědi a stříbra. Právě pájky s obsahem stříbra v řádu jednotek procent mají velmi zajímavé parametry podobné olovnatým pájkám. Jde především o nižší teplotu tání a dobrou smáčenlivost. Měď ve slitině zabraňuje rozpouštění měděného hrotu mikropáječky a přidává také pevnost pájeného spoje. 


OLOVNATÉ SLITINY

SN63PB37

Je nejrozšířenější typ olovnaté pájky, oblíbený díky velmi nízké teplotě tání 183°C, všeobecně výborné vlastnosti pro běžné pájení součástek. Jedná se o eutektickou slitinu, tzn. rozpouští se a tuhne při jedné teplotě, nehrozí částečné nebo nedokonalé rozpouštění pájky. Z tohoto důvodu je velmi vhodná pro ruční pájení. 

Vhodné pro: obecně použití v elektrotechnice pro ruční pájení vývodových i SMD součástek. 

Nevhodné pro: pájení stříbra, zlata, mechanicky namáhaných spojů (konektory aj.)


SN60PB40

Druhý nejrozšířenější typ pájky, má mírně vyšší teplotu tání (183-190°C), lehce vyšší pevnost pájeného spoje.

Vhodné pro: obecně použití v elektrotechnice pro ruční pájení vývodových i SMD součástek.

Nevhodné pro: pájení stříbra, zlata


PB60SN40

Pozor, neplést si s předchozí slitinou, má výrazně odlišné parametry. Ze všech olovnatých slitin má nejvyšší teplotu tání (183-235°C).

Vhodné pro: pájení mechanicky namáhaných spojů, pájení kabelů, pájení mosazi, trubek, 

Nevhodné pro: běžné pájení součástek, pájení stříbra, zlata


SN60PB38CU2

Pájka velmi podobná klasické SN60PB40, jen s přidanou mědí, která slouží proti rozpouštění měděných hrotů páječek. Zároveň zvyšuje pevnost pájeného spoje. 

Vhodné pro: obecně použití v elektrotechnice pro ruční pájení vývodových i SMD součástek. Pájení mechanicky namáhaných spojů (konektory aj.)

Nevhodné pro: pájení stříbra, zlata


SN62PB37CU1

Pájka velmi podobná klasické SN63PB37, jen s přidanou mědí, která slouží proti rozpouštění měděných hrotů páječek. Zároveň zvyšuje pevnost pájeného spoje. Jedná se o eutektickou slitinu, tzn. rozpouští se a tuhne při jedné teplotě, nehrozí částečné nebo nedokonalé rozpouštění pájky. Z tohoto důvodu je velmi vhodná pro ruční pájení. 

Vhodné pro: obecně použití v elektrotechnice pro ruční pájení vývodových i SMD součástek. Pájení mechanicky namáhaných spojů (konektory aj.)

Nevhodné pro: pájení stříbra, zlata


SN62,5PB36AG1,5

Pájka velmi podobná klasické SN63PB37 s přídavkem stříbra, které snižuje teplotu tání na 179°C. Určena je primárně pro stříbrné kontakty, součástky Jedná se o eutektickou slitinu, tzn. rozpouští se a tuhne při jedné teplotě, nehrozí částečné nebo nedokonalé rozpouštění pájky. Z tohoto důvodu je velmi vhodná pro ruční pájení. 

Vhodné pro: Pájení stříbra, kondenzátorů apod., obecně použití v elektrotechnice pro ruční pájení vývodových i SMD součástek.

Nevhodné pro: pájení zlata, pájení mechanicky namáhaných spojů (konektory aj.) 


BEZOLOVNATÉ

SN99CU1

Jedná se o nejlevnější typ bezolovnaté pájky. Má vysoký bod tání 230-240 °C. Je vhodná pouze pro pájení větších součástek a spojů, není určena pro pájení SMD součástek. Je náchylná na cínový mor, je náchylná na mechanické zatížení a vibrace. 

Vhodné pro: obecně použití v elektrotechnice, především pájení větších součástek. 

Nevhodné pro: pájení SMD součástek, součástek náchylných na vysokou teplotu, pájení mechanicky namáhaných spojů (konektory aj.)


SN97CU3

Pájka určena pro pájení měděných trubek pité vody a vytápění do 110 °C. Teplota tavení se pohybuje v rozmezí 230-250 °C.

Vhodné pro: pájení měděných trubek pitné vody, vytápění

Nevhodné pro: obecně použití v elektrotechnice


SN95,5AG3,8CU0,7 / SN96,5AG3CU0,5

Jedná se o pájky, která mají vlastnostmi nejblíže olovnatým pájkám. Výhodou oproti klasické pájce SN99CU1 je nižší teplota tání – 217 °C. Jsou vhodné pro pájení součástek, i více mechanicky namáhaných, jsou vhodné i do pájecích lázní. Z běžně používaných pájek jsou nejvhodnější pro pájení zlacených kontaktů. Pokud to okolnosti dovolují, doporučujeme použití právě této slitiny namísto běžné SN99CU1 a jiných. 

Vhodné pro: Pájení stříbra, zlacených kontaktů, konektorů, kondenzátorů apod., obecně použití v elektrotechnice pro ruční pájení vývodových i SMD součástek. 


TAVIDLA

Součástí trubičkových pájek je tavidlo, které tvoří výplň v dutině trubičky. Samozřejmě pokud se nejedná o drátovou pájku, která neobsahuje tavidlo a samotná slitina vyplňuje celý prostor drátu. Při výběru pájky je nutné dbát pozor nejen na samotné složení slitiny, ale také právě na druh a množství tavidla, které je obsaženo v pájce. Některé slitiny jsou vyráběny i s několika typy tavidel, které se mohou výrazně lišit svými parametry – například agresivitou nebo smáčenlivostí.

  • MTL401 – Neagresivní organické tavidlo na bázi pryskyřice. Určeno pro pájení v elektronice olověnými pájkami. Je vhodné pro pájení součástek a barevných kovů. Tavidlo je vysoce kvalitní, je vhodné i pro použití ve vojenské a letecké elektronice. Nevyžaduje oplach.
  • MTL461 – Velice podobné MTL401, určneno především pro bezolovnaté pájky. MTL461 dosahuje vyšší účinnosti a lepší smáčivosti. Nevyžaduje oplach.
  • MTL468 – Jedná se o neagresivní organické tavidlo vhodné pro ruční pájení v elektronice olověnými pájkami. Je vhodné pro pájení náročné elektroniky a silně zoxidovaných barevných kovů. Nevyžaduje oplach.
  • FB12-11 – Tavidlo obsažené v olovnatých slitinách. Jedná se o velmi účinné tavidlo, jejímž základem je aminzinečnatá sloučenina. Vhodné zejména pro pájení velmi obtížně pájitelných či zoxidovaných povrchů. Zbytky tavidla jsou elektricky vodivé – oplach je nutný vodou.
  • F1 – Tavidlo obsažené v bezolovaných pájkách, částečně organické, vhodné pro pájení mědi, součástek, konektorů. Je doporučeno zbytky tavidla odstranit ethanolem nebo isopropylalkoholem, protože mohou působit korozivně.
Přihlášení zavřít